Bezpečnost občanů a státu (hrozba války, imigrace)

“Co můžeme udělat pro celkové zlepšení situace naší země a občanů?“

2. kapitola programové konference hnutí Občanské-referendum

11:00 → řešení bezpečnosti občanů a státu (hrozba války, imigrace)

Bezpečnost občana je jedním ze základních pilířů existence státu. Princip proč si občané stát vůbec zřizují. Při ohrožení je toto úkolem armády daného státu, která má zabezpečit suverenitu státu a bezpečí občanů před vnějším nepřítelem. Je tedy zcela logické, aby toho taková armáda byla schopna. Proto musí být vynaloženy takové náklady, aby byly zajištěny všechny potřeby a předpoklady pro to, aby mohla armáda státu takový úkol splnit.

Jakákoliv vedlejší zdůvodnění, argumenty na krácení rozpočtu na obranyschopnost země, krácení stavů armády, vojenské techniky, personálu, nedostatečná odbornost, nulový armádní vývoj techniky nebo vytváření závislosti na cizí moci, závislosti na smlouvách a paktech na úkor vlastní připravenosti nebo technologiích je cestou, která narušuje sledovaný účel existence armády, narušuje nebo snižuje funkčnost armády a připravuje budoucí neschopnost splnit armádě úkol, pro který je určena. Vytváření závislost na čemkoliv a zneschopnění armády politikou, ekonomikou nebo jinou silou je útok na samu podstatu existence armády a na samotnou připravenost bránit suverenitu i občany. V historii jsme se o tom nejednou přesvědčili.

Principem je tedy, že stát musí připravit takové podmínky a vynaložit takové prostředky, aby armáda mohla svůj úkol splnit.

Strukturu armády vidíme v těchto rovinách a to v existenci:

– profesionální složky armády
– armádní a vojenský výzkum a nezávislé technologie
– podpora vlastních nezávislých národních dodavatelů a výrobců
– základní vojenská služba v délce 6 měsíců a rozmezí 18-22 let
– speciální výcvik v délce 6 měsíců a rozmezí 18-26 let
– speciální výcvik v délce 6 měsíců a rozmezí 18-26 let
– záložní vojenská služba v délce 4 týdnů ročně a rozmezí 22-50 let
– mimořádná vojenská služba podle potřeby ochrany státu
– mobilizace v rozsahu podle povahy ohrožení státu.

Princip ideové podstaty armády včetně vojenské přísahy a plného zabezpečení, její existence a vybavenosti je dle našeho stanoviska nezbytně nutné zakotvit do Ústavy ČR, jejíž porušení by bylo jasně vymahatelné s hmotnou i trestní odpovědností jako neměnnou a trvalou hodnotu a vztah. Zabezpečení zákonem je nedostatečné a posunem doby ovlivnitelné různými spekulativními, populistickými výklady a postupem času i měnitelné, narušitelné v samotném principu.

Zločinnost vládnoucích skupin a totální likvidací dostatečné schopnosti armády v posledních desetiletích bránit tuto zemi je poučením a touto cestou zajistit bezpečnost země a občanů nelze. Jenže stát je tím povinován občanů, sám sobě a schopnost přežití nelze eliminovat pod záminkou jakýchkoliv argumentů, odůvodnění nebo spekulativním výkladem cizích doktrín, kterým se vládnoucí skupiny mohou přizpůsobovat.

Stanovisko:

Občanské referendum zastává tento zásadní postoj, bezpečnost občanů a státu jako suverénního subjektu a je primárním zájmem. Pakty, spojenectví jsou rovněž důležité, ale osud státu a občanů nelze přenášet na jakoukoliv cizí moc, kterou nelze ovlivnit.

Současný světový problém imigrace, imigrantských bouří (Francie, Anglie, Německo) je též zásadní otázkou, kdy současný stav AČR nemá ostatek sil ani prostředků účinně zasáhnout v případu, že množství, velikost a agresivita imigrantů překročí mez nad zvládnutelnou míru. Toto je potřebné napravit a to vlastními silami, nikoliv implantovanými vojenskými jednotkami EU, financovanými Evropskou bankou s cílem prohlubovat centralistickou moc Bruselu, super stát EU s odstraňováním suverénních států a naší obranyschopnosti.

Ilegální migranti

Řešení ilegálních migrantů je v současné době velmi silný problém. Nicméně je řešitelný tou nejjednodušší cestou. Zakotveném pravidla do navrhované nové Ústavy, nejvyššího zákona jednou větou. “Ilegální imigrant při zachování  základního sociálního zabezpečení je do 7 dnů nekompromisně vyhoštěn do země odkud přišel nebo do země původu”. Zbytek je jen jednoduchá prováděcí funkce policie. Více k této otázce není třeba nic řešit. Stačí ji provádět a realizovat.

 

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

1 komentář: „Bezpečnost občanů a státu (hrozba války, imigrace)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.