Čl. 10 – Mobilizace

Článek č. 10 – nové Ústavy

Mobilizace

a) Mobilizaci nařizuje prezident republiky, v zastoupení předseda vlády nebo zastupující předseda vlády. Mobilizace je vyhlášena v případě napadení nebo ohrožení země, občanů a státu.

(standardní nástroj)

b) Mobilizace může vzniknout z vůle občanů i bez vyhlášení v případě zřejmého napadení nebo ohrožení země, občanů a státu vnějším nebo vnitřním nepřítelem.

(občan je svrchovaným tvůrcem státu, občan má právo mobilizovat, když uzná za rozhodné, že jeho stát, život, podmínky k životu, práva a majetek jsou ohroženy, přístup ke zbraním musí mít občan zachován cestou Národní gardy)

c) Nepřítelem se rozumí každý, kdo by chtěl ohrozit, poškodit, ovládnout nebo odstranit práva a svobody občanů této země, státu a Ústavní pořádek.

d) Pro občanskou mobilizaci podle odst. b), tohoto článku Ústava ukládá prezidentovi prostřednictvím ministra obrany vytvořit organizační systém provedení Národní gardy.

 

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.