Čl. 11 – Policie

Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Součást Volebního programu pro Volby 2017

Článek č. 11 – nové Ústavy

Policie

a) Policie se zřizuje pro ochranu práv, zdraví, života, majetku občanů a osob žijících nebo nacházejících se na území republiky podle této Ústavy a v zahraničí podle platných předpisů dané země o kterou se jedná a smluvních vztahů k tomuto účelu uzavřených.

(primární cíl a poslání Policie, tato služba s nasazením života by měla být chápána jako čestná profesionální služba, kdy je policistovi ctí tuto funkci vykonávat a kdy je občanům ctí být chráněni, tato práce by měla být vrcholně, stejně jako ostatní služby státu, oceněna, motivována  státní definitivou a společenským uznáním. Naopak zneužití důvěry a zpronevěra poslání by měla být přísně trestána a pranýřována.)

b) V zemích, které nejsou uznány jako partnerské nebo v zemích nepřátelských použije Policie všech dostupných prostředků k ochraně občanů České republiky.

c) Pokud je zásah Policie nemožný, postoupí takovou situaci k řešení prezidentu republiky, který pověří řešením ministerstvo zahraničí nebo armádní složky.

d) Policie se řídí Ústavou republiky a v žádném případě ji nesmí porušit a to ani s odůvodněním znění jakéhokoliv zákona, který je Ústavě podřízen. Pokud dojde k rozporu mezi zněním Ústavy a zákonem nebo nižší právní normou, platí znění Ústavy jako závazné ve všech případech.

(Chápání Policie i chápání policistů je třeba vyzvednou jako nekompromisní ochránce občanů a tvrdé stihatele zločinců, nelze si však plést pojem zločince s přestupcem z řad jinak spořádaných občanů a zneužívat autority i moci, policista musí být důstojná, čestná a rozvážná osobnost na pravém místě, vždy však se znalostí a respektem k Ústavě a občanům.)

e) Dojde-li při výkonu služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k úmrtí policisty, má nárok vdova po policistovi a nezaopatřené děti na státní definitivu.

f) Dojde-li při výkonu služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k újmě na zdraví, má policista nárok na jednorázové odškodnění.

f) Dojde-li při výkonu služby nebo pro výkon služby z tohoto důvodu k trvalé újmě na zdraví, má policista nárok na státní definitivu.

g) Společenské funkce policisty je čestná funkce pro občany republiky včetně rizika ohrožení svého života a zdraví.  Ústavou je považována na společenském žebříčku jako významná a důležitá. Výkon služby policisty a jeho postavení je chráněno touto Ústavou a jeho postavení, čest a osoba se považuje za autoritu s kterou se nesmlouvá, nesmí se urážet ani napadat a občan je povinen rozhodnutí policisty uposlechnout.

h) Výkon služby policisty v přímém výkonu služby je v podmínkách stálého možného ohrožení na životě a zdraví a musí být právem ohodnoceno na odpovídají úrovni dvojnásobkem státního sociálního minima. (2 x 25.000,- Kč/měs.)

ch) Výkon služby a jeho společenský kredit policisty jako autority sebou nese vysokou právní, společenskou i morální odpovědnost. Pokud poruší svou autoritu a tento morální kredit zneužítím pravomoci, spácháním trestného činu nebo zvlášť odsouzeníhodným amorálním jednáním bude naopak velmi přísně potrestán degradací svého společenského i služebního postavení a přísně souzen pro porušení Ústavy a příslušného ustanovení trestního zákona.

na věci se dále konsultuje a pracuje

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

1 komentář: „Čl. 11 – Policie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.