Čl. 12 – Státní správa

Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Součást Volebního programu pro Volby 2017

Článek č. 12 – nové Ústavy

Státní správa

a) Státní správu zřizuje Vláda ČR k zabezpečení povinností státu vůči občanům a osobám nacházejícím se na území republiky v takové míře, aby byla plně funkční v dobách míru i ve stavu jakéhokoliv ohrožení.

b) Státní správa je službou státu občanům a zneužití státní správy nebo státní moci je porušením Ústavy. Porušení Ústavy je trestným činem, který může spáchat fyzická osoba stejně jako organizace prostřednictvím svých odpovědných zástupců nebo pracovníků.

(státní správa je nástrojem sloužícím občanům, zneužití není dovoleno)

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.