Čl. 13 – Státní banka

Článek č. 13 – nové Ústavy

Státní banka

a) Státní banka, zřízena touto Ústavou, je správcem majetku občanů i státu ve smyslu hodnoty měny. Za tímto účelem stát zřizuje svou vlastní měnu

(Navrhuje se zásadní změna, vyvázání ze závislosti na nadnárodních bankách a stanovení jasné primární povinnosti spravovat státní majetek občanů, zde budou asi všichni banksteři i pochybovači ryčet jako protržení, protože to uřízne všechna chapadla mezinárodních banskterů, kteří budou muset přistoupit na primární zájem našeho státu a spokojit se s kompromisem, o penězovodech našich mafiánů ani nemluvě, více se zatím šířit nebudeme, státní banka je státu, stát je občanů, primární podstata vertikálního pohybu peněz končí, vertikální pohyb peněz má primární význam)

b) Státní banka je povinna s plnou odpovědností osob, které ji spravují, hospodařit s povinností dobrého hospodáře. Znehodnocení měny je přímé i nepřímé poškozením hodnoty majetku občanů, případně třetích osob, movitého hmotného, nehmotného i nemovitého a je nepřípustné.

c) Za tímto účelem je Státní banka povinna udržovat stabilní hodnoty státní měny a vykonávat dozor nad vším, co by mohlo státní měnu poškodit změnou hodnoty do záporné i kladné výše.

(Nezbytně nutný prvek pro stabilizaci státu)

d) Státní banka smí za účelem naplnění svých povinností z Ústavy přijímat taková opatření, aby k případnému znehodnocení nedošlo, zejména potom bez prodlení podáním trestního oznámení Policii na pachatele poškození měny, která je povinna bez prodlení takový stav řešit.

(Ochrana majetku občanů ve smyslu měnové hodnoty je primární, nezbytně nutná)

e) Státní banka přiděluje všem orgánům státu rozpočet, se kterým smí tyto orgány hospodařit a to vždy pouze v kladném poměru z příjmům státu .

(základní neporušitelná zásada)

f) Přebytek příjmů státu smí Státní banka poskytnout jako úvěr státu na investice ve prospěch občanů a občanům republiky. Úrok z takové půjčky nesmí překročit 2% ročně a výběr úroků je považován za státní příjmy.

(Občanské výhody)

g) Státní banka poskytuje veřejným bankovním domům licenci a úvěr k předmětu jejich činnosti v měně této republiky a za tímto účelem směňuje cizí měny. Cizí měna i jiný zastupující způsob použití jsou na území České republiky zakázány. Použití cizí měny nebo zastupujícího způsobu je možné pouze prostřednictvím Státní banky a porušení tohoto ustanovení je trestným činem.

(volný obchod není cílem porušit, jen ale pod kontrolou státu a státní banky proti spekulativním penězovodům banksterů)

h) Státní měnou je určena česká koruna, se stabilní nominální hodnotou určenou Českou státní bankou. Poškození této měny je trestné jako porušení Ústavy podle trestního zákona.

 

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.