Čl. 2 – Zaručená práva

Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Součást Volebního programu pro Volby 2017

Článek č. 2 – nové Ústavy

Zaručená práva

a) Každý člověk nacházející se na území České republiky ilegálně má omezena svá lidská práva  pouze na ochranu bezpečí svého života, zdraví a zajištění základního životního a sociálního minima do doby vyhoštění nejdéle do 7 dnů.

(nekompromisní postoj k ilegálním migrantům, řeší jedním odstavce všechny problémy s muslimy i nemuslimy a jasně deklaruje postoj k této otázce)

b) Každý člověk dočasně a legálně nacházející se na území České republiky jako host má zaručena svá lidská práva, na svobodu vyznání, názoru, volného pohybu, právo na svůj majetek a svobodné nakládání se svým majetkem, na ochranu bezpečí svého života, zdraví, majetku a základní zdravotní péči.

(každému, kdo legálně vstoupí na území státu se zaručuje totéž, co chceme my, aby bylo v zahraničí zaručeno nám)

c) Každý člověk žijící s povolením nebo právem původu na území České republiky má zaručena svá lidská práva, právo na svobodný život, svobodný zdroj obživy poctivým způsobem, svobodu vyznání, názoru, volného pohybu, právo na majetek a převod majetku, na ochranu bezpečí svého života, zdraví a majetku, dostupnost zdravotní péče, vzdělání a kultury.

(člověk nemusí být občan, může být zde působit rodilým právem původu nebo s povolením, náleží mu stejná práva až na výjimky, jako občanům)

d) Každý občan České republiky má zaručena svá lidská práva, právo na svobodný život, svobodný zdroj obživy poctivým způsobem, svobodu vyznání, názoru, volného pohybu, právo na majetek a převod majetku, své dědictví, na ochranu bezpečí svého života, zdraví a majetku, zdarma bez výjimek na plnou zdravotní péči, důchod a podporu v nouzi, náklady na vzdělání do 18 let, vzdělání a dostupnost kultury, práva volit a být volen a povinnost bránit tuto zemi, Ústavu a stát.

(plná práva občana)

e) Omezení lidských práv je možné pouze v rozsahu a způsobem, stanoveným touto Ústavou a to v případě důvodného podezření ze spáchání trestného činu, odsouzení z trestného činu, v případu obecného ohrožení, ohrožení Ústavy, této země a státu a jeho uspořádání.

(žádný zákon ani vyhláška jako nižší právní norma pod Ústavou, ani státní správa nesmí Ústavní práva občanů omezovat)

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.