Čl. 7 – Zákony

Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Součást Volebního programu pro Volby 2017

Článek č. 7 – nové Ústavy

Zákony

a) V této republice platí pouze zákony jmenované v Ústavě a schválené nadpoloviční většinou účastných voličů v občanském referendu navrženém prezidentem republiky. Zvyšovat počet zákonů je zakázáno. Právní vztahy nižší podstaty se řeší vyhláškou. Žádný jiný zákon nemá na svrchovaném území České republiky platnost.

(Přesné stanovení množství a druhu zákonů, znění zákonů i znění Ústavy schvalují občané)

b) V České republice platí presumpce neviny, vždy a bez rozdílu.

(standardní právní vztah)

c) V nutném případě, z důvodu škodlivosti prodlení, kdy by bylo nutné situaci řešit rychleji, něž by proběhla úprava zákona nebo Ústavy referendem, může prezident řešit situaci dočasně prezidentským dekretem, který má váhu a platnost zákona a smí negovat, upravit nebo doplnit individuálně i plošně znění zákona, ale pouze zákona nebo nižší právní normy. Do znění Ústavy zasahovat prezident nesmí.

(prezidentský dekret je záložním řešením s účinností zákona na nezbytně nutné vztahy, kde hrozí nebezpečí prodlení standardní cestou schvalování zákonů)

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.