Čl. 8 – Referendum

Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Součást Volebního programu pro Volby 2017

Článek č. 8 – nové Ústavy

Referendum

 

a) K výkonu svrchované moci občanů Ústava vytváří občanské referendum. Pouze referendum může volit prezidenta, schvalovat zákony nebo jejich úpravy. V referendu se volí na jasnou otázku ano nebo ne. Hlasování o více otázkách v referendu je možné.

b) Nikdo nesmí referendu bránit žádným způsobem, manipulovat s ním nebo jeho podstatou. Předkladatel referenda je povinen dodržet zásady rovnosti při předkládání referenda a nikdo nesmí žádným způsobem předkládat referendum jednostranně. Sdělovacím prostředkům, navrhovatelům, odpůrcům i státní moci se nařizuje zachovat rovné právo všech na svůj názor. O platnosti, výsledku nebo porušení práva rovnosti rozhoduje prezident republiky.

(základní pravidla pro referendum, tento článek je nutno velmi pečlivě připravit a navázat na ostatní Ústavní vztahy)

c) Referendum vyhlašuje prezident republiky. Referendum může navrhovat vláda nebo její členové, parlament složený z okresních hejtmanů nebo vůle občanů. Návrh referenda musí být zastoupený nejméně jedním zemským okresem nebo počtem osob z různých okresů, odpovídajících poměrnému počtu 1 okresu ve stavu aktuálním v době návrhu referenda, vycházejících z posledního statistického sčítání obyvatel.

d) Referendum může navrhnout i jednotlivec nebo skupina občanů, pokud získá podporu občanů podle článku 8, odstavce c).

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.