Deklarace občanského hnutí Občanské referendum – A DOST!!! Republiku zpátky občanům.

 

 

DEKLARACE OBČANSKÉHO HNUTÍ OBČANSKÉ REFERENDUM

My, občané České republiky se svobodně sdružujeme do občanského hnutí s názvem “Občanské Referendum – A DOST!!! Republiku zpátky občanům.” … na základě Listiny základních práv, Ústavního zákona č. 2, Listiny práv a svobod, článku 20, odstavec 1  ( “Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích. ” ) ….

Tato iniciativa svobodně sdružuje všechny sympatizující občany na společné myšlence, bez ohledu na to kým byli, kdo jsou, kam patřili nebo kde se sdružovali či s kým sympatizovali.

Společná myšlenka a cíl

Společnou myšlenkou svobodného občanského hnutí Občanské referendum je důstojný život pro nás a naše děti. Vzhledem k tomu, že se po půl století komunismu potýkáme v mnohých ohledech s ještě horším marastem, než v jakém jsme žili tehdy, projevujeme vůli a rozhodnutí opravit marast, ve kterém žijeme a to ve všech ohledech.

Opravit nedůstojné podmínky k životu v naší zemi lze jedinou cestou. Porazit politické a vládnoucí mafie zájmových skupin,  změnit Ústavu, zakotvit do ní naprosto jasně naše občanská práva, opravit špatné zákony, zrušit protiobčanské a nesmyslné zákony, vyhlášky a zajistit, aby stát konečně sloužil občanům, nikoliv naopak, kdy jsme novodobými otroky systému a úzké skupiny vyvolených, kteří přisluhují ještě vyšším nadnárodním skupinám.

Dosáhnout toho můžeme pouze jedinou cestou. Jedno jediné hnutí, účastné voleb musí vyhrát příští volby naprosto rozhodující 2/3 většinou, dosáhnout ústavní většiny a splnit slibovaný cíl v  této deklaraci. Musí mít připraven celý program, základní zákony a novou Ústavu s právy občanů, tak aby občané věděli předem, co skutečně volí . Po volebním vítězství je ihned schválit a uzákonit.

Aby již dále nikdo nemohl úplatně schvalovat zákony proti občanům v zájmu lobbyistických skupin a politických mafií, je nezbytně nutné do budoucí nové Ústavy zakotvit, že v tomto státě bude mít nadále demokraticky jedinou zákonodárnou moc lid této země prostřednictví přímé demokracie a to plným referendem.

Od toho okamžiku už nikdy více nebude moci schvalovat protiobčanské zákony úplatná zastupitelská pseudo-demokracie podplacené vlády, poslanci či zbyteční senátoři ve prospěch kdekoho, jen ne ve prospěch nás, občanů této země.

Jsme pevně přesvědčeni, že v současném systému se žádná velká ani malá politická strana nebude chtít vzdát moci, kterou čerpá z neustále pro občany nepřehledné politické situace. Je třeba jim zákonnou volební cestou odebrat zkorumpovanou moc a předat ji do rukou znění Ústavy, tak, aby jako desatero nikdo nemohl Ústavu a občanská práva překroutit, zneužít nebo ignorovat a zašlapat do země.

Všechny nedůstojné podmínky k životu, tak jak je známe a žijeme v nich, pochází ze spekulací a manipulací menšinových vládnoucích skupin se zákony, Ústavou, mocí a současnou podobou státu. Mnohé je špatně, je třeba to opravit.

Je třeba narovnat hodnoty. Poctivou práci je třeba ocenit na evropské úrovni, nikoliv 3x podhodnocenou, 3x podhodnocené důchody a životní minima je třeba narovnat, aby stačila na důstojný život. Je třeba si vážit každé poctivé práce, zejména odborných profesí, ať již občanů, řemeslníků, zdravotních sester, lékařů, učitelů, vojáků, hasičů, policistů a vůbec lidí, kteří něco umí a něco dokázali a jsou potřební pro kvalitní existenci státu. Nikoliv živit příživníky, nepřizpůsobivé a imigranty.

Je třeba zajistit podmínky pro nás a naše děti, nikoliv je nechat utíkat do zahraničí za lepšími životními podmínkami. Je třeba z dětí vychovat důstojné nástupce se znalostmi a schopnostmi, nikoliv je nechat zneužít do role nevolníka tohoto současného mafiánského státu, s rukou na mobilním telefonu, v drogách nebo se školstvím, které je nic nenaučí a do života nepřipraví.

Stát je povinen vydělávat pro občany a daně svých občanů držet v základní míře, nikoliv je neustále zvyšovat pro nenažranou saň cizích, proti-občanských zájmů. Stát tu má být pro nás. A to v současné době již dlouho není. Je třeba to zajistit. Zákonů má být co nejméně, mají být srozumitelné každému a nesmí být zneužívány, tak jak se to děje dnes.

Nemá smysl vyjmenovávat všechny možné vládnoucí a politické zločinné skupiny. Říkáme jim univerzálně moderní novodobá mafie, banksteři. Musíme si také uvědomit, pokud vyhrajeme volby 2/3 většinou, kolik takových banksterů přijde o své spekulace na náš úkor a kolik jejich přisluhovačů, nabalených na vládnoucí mafie, z toho také žije. Nebude jich málo a věřte, že se budou bránit všemi možnými i nemožnými prostředky.

Proto deklarujeme pevnou vůli vzít si svůj stát zpět, odebrat moc vládnoucím elitám, předat zákonodárnou moc občanům a opravit tento stát od Ústavy až po poslední životní podmínky k našemu životu, pro nás i pro naše děti. Nejsou to fráze a nic složitého, na to vše stačí zvítězit ve volbách 2/3 většinou hlasů a to podle jejich vlastního zmanipulovaného zákona.

Občanské referendum, hnutí 2016

 

 

 

 

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

2 komentáře: „Deklarace občanského hnutí Občanské referendum – A DOST!!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.