Ekonomika státu, ziskový státní rozpočet, daně

“Co můžeme udělat pro celkové zlepšení situace naší země a občanů?“

6.kapitola programové konference hnutí Občanské-referendum

14:30 → ekonomika státu, ziskový státní rozpočet, daně

Základní pravidla pro ekonomiku státu

 • Zrušení dosavadních účetních pravidel a tvorby daňového základu podle pravidla danitelné příjmy a odčitatelné výdaje, kdy z celkovém finančního obratu v ČR za rok zbývá méně než 1% celkového objemu (stanovené procento je velmi zevrubný odhad na základě zlomkových parametrů)
 • Zrušení všech přímých i nepřímých daní (DPH, sociální, zdravotní, z nemovitosti, z daru, silnice, televize, rádio, ochranné svazy autorské a umělecké, spotřební atd., úřední poplatky, kolky, parkovací)
 • Zavedení jediné občanské daně z jakéhokoliv příjmu jednotně ve výši 10%
 • Zavedení dočasné daně na oddlužení státu do doby úhrady státního dluhu zvýšením daně z přijmu o 2%
 • Zavedením daně z vývozu české měny ve výši 5%
 • Zavedením dočasné daně z vývozu české měny ve výši 2% do doby úhrady státního dluhu
 • Zavedením mimořádné jednorázové daně pro případ ohrožení státu válkou, živelnou katastrofou

Státní rozpočet

Státní rozpočet musí být podle Ústavy vždy ziskový, nesmí být ničím zadlužen, musí být nejen plánovaný ale i operativní. Státní rozpočet by byl tvořen daňovým základem

 • občanskou daní (cca.0,25 bil.)
 • daní z příjmu ( 100 bil.)
 • daní z vývozu měny ( zatím nelze ani hrubě specifikovat)
 • státní hospodářskou činností ( 10 bil.)
 • prodejem státního nehmotného majetku známky, značky (0,1 bil.)
 • prodejem státního hmotného majetku (0,05 bil.)
 • prodejem specifikovaných a podmíněných práv s majoritní účastí státu k státem chráněným komoditám (elektřina, plyn, voda, suroviny, média, reklama, telekomunikace, těžba, výstavba, investice, zbrojní výroba (1,1 bil.)
 • pronájmem licencí (1 bil.)
 • udělení licencí ve vybraných komoditách (0,5 bil.)
 • zdroje z povinných registrací (0,5 bil.)

Celkem základ 113,5 bilionu, daněno 10%, státní rozpočet11,3bil. Kč v porovnání současného stavu měny a tržní hodnoty

 • náklady na občanský důchod (3 bil.)
 • náklady na státní právu (1 bil.)
 • náklady na armádu (1,5 bil.)
 • náklady na Policii (1,5 bil.)
 • náklady na Zdravotnictví ( 1 bil.)
 • náklady na Školství ( 0,5 bil.)
 • náklad na kulturu a sport (0,5 bil.)
 • náklady na dopravu, vozovky (0,5 bil.)
 • náklady na státní hospodářskou činnost (0,5 bil.)
 • náklady na okresy a obce (1 bil.)
 • ostatní a rezervy (1 bil.)
 • souhrn : 11 bil +

 

 • podíl zisku státního rozpočtu do rezervní fond ČSB = 30%
 • podíl zisku státního rozpočtu do fondu státního oddlužení u ČSB = 20%
 • občanský podíl zisku státního rozpočtu  na občanský účet občanů = 30%
 • občanský podíl zisku státního rozpočtu  do fondu státního oddlužení u ČSB = 20%

Příklad pouze názorný, pouze ČEZ vyprodukoval za rok 2015 cca. 83,89 TWh el. energie tedy 83,89 bilionu, jedná li se zúčtovatelné hodiny, tak se jinak uvádějí jako kwh. V tuzemsku se spotřebovalo 58,16 TWh při ceně 3-5 Kč za kwh. Zbytek 25,76 TWh  (tedy bilionů) šel převážně do Německa a Rakouska za méně než 1 Kč, myslím za rok 2011 byl exportován asi za necelých 0,60 Kč.

Vezme-li v úvahu pouze průměrnou imaginární cenu  1 Kč  za kwh, jsou li data v obchodovatelné jednotce kwh, vyprodukoval pouze ČEZ podle velké matematické soustavy 0,83 bilionů, při ceně 3,- Kč 2,49 bil.  Kč a byl li by státní, do státního rozpočtu by přispěl ve výši 0,83 až 2,49 bilionu.

Fakta jsou taková, že účetním systémem daňového základu příjmy – výdaje mine oklikou náš státní rozpočet zatím nezjištěná částka, neboť v tuto chvíli nevíme, kolik zdanil ČEZ za rok 2015, ale odhadujeme, že legitimně odečetl nejméně 85% z 95 % a ty se minuly státnímu rozpočtu ČR a daním oklikou třeba přes Bulharsko, kde se utopily ve stavbách elektráren, ze kterých se zřejmě do ČR jako zisk nevrací zřejmě vůbec nic.

Celý problém lumpáren je totiž v tom, že taková maličkost jako odčitatelný výdaj je dnes rádoby legitimním důvodem pro to, jak rabovat Českou republiku v nadnárodních zájmech, třeba super levnou elektřinou de Němec.

Tedy si představte vedle toho plyn, naftu, oleje, cigarety, uhlí, telekomunikace, reklamu a tiskovou mafii, telekomunikace, televize, rádia, stavební loby, vodní lobby, dopravní lobby. Jak prosté.

 

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

2 komentáře: „Ekonomika státu, ziskový státní rozpočet, daně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.