Hlavní cíl

.

Občanské hnutí

OBČANSKÉ REFERENDUM – A DOST ! REPUBLIKU ZPÁTKY OBČANŮM

HLAVNÍ CÍL

Chceme změnu. Dost už bylo všech možných zájmových skupin, politických stran a politiků, co za téměř 30 let  nedokázali nic jiného než krást, lhát, podvádět a přisluhovat cizím nadnárodním zájmům na úkor celé této země a nás, obyčejných lidí.

 • Hnutí Občanského referenda se může účastnit aktivně i pasivně každý, jakéhokoliv společenského postavení, kdo sdílí stejný názor, že už toho všeho bylo dost a je třeba novou, zásadní a revoluční změnu odpovídající 21. století a důstojným podmínkám k životu.
 • Tento stát je nutné opravit celý od příčin všech spekulací, Ústavy a zákonů, až po sociální podmínky k životu pro všechny poctivé lidi.
 • Nepodléháme žádné politické ani mediální mafii nebo lobbystickým skupinám, nejsme financováni nikým z pozadí a na náklady se skládáme z našich vlastních skromných zdrojů. Jsme skutečné lidové hnutí odporu a jsme proti všem politickým stranám, včetně těch populistických, které jen slibují, avšak dobře vědí, že za současného systému parlamentní demokracie a chobotnice politických stran nejde žádné zásadní změny realizovat.
 • Když marast ve kterém žijeme neopravíme sami, každý jeden z nás, tím, že se spojíme, nikdo to za nás neudělá. Stačilo už 27 let slibů a planých nadějí. Stop politickým stranám a jejich státní podpory z našich peněz.
 • Prozatím jsme volné občanské hnutí podle Ústavy, musíme se ale dle platných zákonů účastnit voleb 2017 do parlamentu jako hnutí politické, vyhrát volby 2/3 většinou a splnit celý program rekonstrukce tohot státu ve prospěch občanů.
 • Připravujeme zásadní návrhy do Ústavy a zákonů, s jasně stanovenými právy občanů, povinnostmi státu a s návrhy na zrušení parlamentní zastupitelské demokracie úplatných poslanců, zrušení politických stran a předání úplné zákonodárné moci občanům s  právem na úplné občanské referendem na všechny zákony.
 • Připravujeme návrh na systém řízení státu s vysokými pravomocemi prezidenta, jím sestavené a odpovědné vlády a minimalizovaného státního aparátu.
 • Dále připravujeme zásadní změnu sociálního systému, občanského minima garantovaného státem ve výši odpovídající současné hodnotě 25.000,- Kč každému řádnému občanu a schéma kladného státního rozpočtu, aby sociální minima byla ze zisku státu a nikoliv na dluh státu, nás, našich dětí a vnuků.
 • Lze to a na projektu systému, jak to zajistit se pracuje.
 • Mnozí budou hovořit, že to není možné, politické strany se budou vysmívat, ale jen do té doby, než nás bude většina, potom všechny mafie spolu s těmi, kteří se s nimi přiživují na občanský účet budou dělat všechno možné, aby to nepřipustili a zastavili, rozmělnili a ovládli.
 • Celý projet však nestojí na lidech, úplatných zástupcích, ale vzniku myšlenky a rozpracovaní projektu, jak to dokázat. Myšlenka podplatit nejde, zastrašit nejde a existující projekt k dosažení cíle nejde ani koupit.
 • Prosazujeme názor, že dost bylo prolhaných politických populistů i prolhaných prohlášení politických stran. Prosazujeme myšlenku, že pouze myšlenka, společný cíl a pečlivá příprava projektu dnes v době 27 let zklamání dokáží sjednotit lidi k volebnímu vítězství 2/3 většinou, nutnou pro opravu toho, v čem dnes žijeme.
 • Prohlašujeme, že je nutné vyhrát volby, schválit změnu zákonů, předat moc do rukou úplného občanského referenda a zrušit politické strany a hnutí včetně nás.

.

.

OBČANSKÉ REFERENDUM JSME MY VŠICHNI,
KTEŘÍ CHTĚJÍ…

DŮSTOJNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOT A NAŠE BLÍZKÉ
PRO SVÉ RODIČE, DĚTI, PŘÁTELE
PRO KAŽDÉHO, KDO SDÍLÍ TRADIČNÍ HODNOTY,
PRÁVO A SPRAVEDLNOST
AŤ JE NÁS CO NEJVÍCE
POUZE TAK DOKÁŽEME PORAZIT
VŠECHNY POLITICKÉ MAFIE

JE NUTNÉ VYHRÁT 2/3 ÚSTAVNÍ VĚTŠINOU
POUZE TAK LZE OPRAVIT ZÁKONY
TENTO STÁT A NAŠE PODMÍNKY K ŽIVOTU

.

Koordinační centrum hnutí – 10.1.2017