Koordinační tým – organizace

 

Občanské-referendum A Dost!!! Republiku zpátky občanům.

Obecní organizační pravidla č. 1 – základní tým

Principem spolupráce je společný zájem na myšlence obsažené v Deklaraci Občanského referenda č. 1 . K prosazení cíle je nutno realizovat plán postupu a aktivně vyvíjet celý projekt, den za dnem zejména tvorbou a zkvalitňováním navrhovaných materiálů. To vyžaduje beze  zbytku v základním týmu aktivní zapojení všech hlavních koordinátorů s plným nasazením.

Koordinátoři, kteří budou brzdit vývoj a celý plán budou vyřazeni z hlavního týmu na nižší úroveň nebo úplně. Realizační plán a postup je primární, nelze jej odsunovat na základě vedlejších důvodů.

Chceme-li společně něčeho dosáhnout, tým musí být produktivní, účinný a funkční, aby dokázal nelehký úkol před námi realizovat. Účast je dobrovolná, kdo má zájem k takovému nasazení je vítán, kdo zájem nemá, nemusí se účastnit. Jenom funkční tým dokáže splnit plánované úkoly.

  • Komunikační místo základního týmu je na Facebook Občanské referendum- koordinační tým 
  • Komunikační doba je každý den v 10-11.00 nebo 18.-19.00 hodin. Téma: připomínky a komentáře k návrhům. Členové týmu vždy potvrdí souhlas nebo připomínku.

Do základního koordinačního týmu se může přihlásit kdokoliv, jednotlivec, skupina i organizace, pokud se ztotožňuje s publikovanou Deklarací Občanského-referenda č. 1

  • Komunikační doba je každý den v 10-22.00 hodin. Téma: dotazy, zájem o spolupráci, připomínky, komentáře, návrhy, kritika.

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

1 komentář: „Koordinační tým – organizace

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.