Oslovení zdravotnické profese na všech stupních

Dobrý den, dovoluji si dát sem příspěvek pro zdravotnický resort, ačkoliv sem profesně nepatříme. Koordinační výbor nového občanského hnutí “Občanské-referendum A Dost, Republiku zpět občanům ” připravuje modely a podněty občanského volebního programu a rekonstrukce státu, z nichž téma zdravotnictví a pracovní podmínky jsou jedny z těch hlavních a zásadních. Jak po stránce odborné, tak po stránce ohodnocení za službu veřejnosti.
Přivítali bychom spolupráci, jak zástupců profesních zdravotnických organizací a skupin, tak individuálních aktivistů, podílet se na tvorbě projektu nové podoby zdravotnictví s cílem maximální kvalitní a technologicky moderní zdravotní péče občanům.
Velmi důležité je dohodnocení zdravotního personálu na všech stupních tak, aby by byl společensky stabilizován, dostatečně ohodnocen a neměl důvody pro opouštění své profese k jinému povolání nebo odchodu do zahraničí.
Princip je jednoduchý, vytvořit takové podmínky a ekonomické zázemí, aby měl český zdravotní personál důvod a motiv zůstat doma, pracovat ve své profesi a místo rutinní dřiny se mohl i vyvíjet a vzdělávat v souběhu nejen s technologickým vývojem.
V principu komplexní rekonstrukce státu umíme v projektu stanovit dostatečné ekonomické zabezpečení naprosto dostatečným rozpočtem do zdravotnictví několikanásobně vyšším než dnes.
Přivítali bychom aktivity z vašich řad po profesní stránce.
Pokud by měl někdo zájem přidat se a připojit k tvorbě projektu, kontaktujte hnutí Občanské-referendum, J.Tichý, 728 279 284 nebo email info@obcanske-refrerendum.cz. Děkuji za pochopení.

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.