Postup

.

Občanské hnutí

OBČANSKÉ REFERENDUM – A DOST ! REPUBLIKU ZPÁTKY OBČANŮM

POSTUP

 • založení hnutí podle Ústavy ČR o právu sdružování (listopad 2016)
 • zahájení činnosti projektu www.obcanske-referendum.cz  (listopad 2016)
 • zahájení činnosti mediální podpory Občanský Týdeník – (listopad 2016)
 • zveřejnění schématu a postupné doplňování návrhů hlavních změn Ústavy a zákonů (prosinec 2016)
 • stanovení cíle, postupu a programu hnutí (leden 2017)
 • zahájení registrace a nábor aktivistů hnutí (leden 2017)
 • příprava pro právní kroky k registraci hnutí podle zákona pro účast ve volbách (únor 2017)
 • činnost směřující k aktivní účasti občanů na projektu a volbách 2017 s cílem získat 2/3 volebních hlasů
 • kvalifikované vypracování návrhů rekonstrukce státu a zákonů
 • Cílem je příprava aby byly materiály komplexně připraveny k realizaci ihned po vítězství ve volbách
 • Zajistit uzákonění veškerých navrhovaných změn 2/3většinou v parlamentu
 • Schválit v Parlamentu předání zákonodárné moci občanům a odebrání zákonodárné moci politikům
 • Zrušit politické strany, včetně našeho občanského hnutí a předání moci občanům a řízení státu odpovědnému odvolatelnému prezidentskému systému a jím stanovené vládě.
 • Zrušit legislativní podobu současného parlamentu a senátu, vytvořit parlament složený z odvolatelných okresních hejtmanů v čestné funkci bez zákonodárné moci se správními povinnostmi vůči svým okresům.