Pozvánka na zasedání svobodného občanského hnutí / sobota – 25.2.2017

“Co dokážeme udělat pro celkové zlepšení situace naší země a občanů“

 

 Pozvánka na zasedání svobodného občanského hnutí

sobota – 25.2.2017

od 10.00 hod. do 22.00 hodin.

 

Koordinační výbor uvedeného občanského hnutí si Vás dovoluje pozvat na ustavující programové zasedání pod hlavičkou “Co dokážeme udělat pro celkové zlepšení situace naší země a občanů“, které se koná v sobotu 25.2.2017 v době od 10.00 do 22.00 hodin v prostorách Královské družiny v obci Ostrov u Vlašimi, okr. Středočeský kraj, PSČ 257 06

mapa:

Ostrov u Vlašimi, 257 06, okres Benešov,

https://www.google.cz/maps/@49.6642582,14.8504284,17z

 

 

Na programové zasedání budou zváni jako jednající →

 • koordinátoři a aktivisté Občanského referenda
 • koordinátoři a aktivisté spolku Čest, Svoboda, Respekt
 • aktivisté spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír
 • aktivisté občanské nespokojenosti s politickou a společenskou situací ČR
 • aktivisté podle odborných profesí souvisejících s návrhy řešení pro občany ČR
 • aktivisté, kteří mají vůli se připojit k řešení a nápravě společenské devastace

Na programové zasedání budou zváni jako hosté →

 • občané se zájem o navrhovaná řešení projektu hnutí Občanské referendum
 • publicisté a novináři se zájmem o reportáž a dotazy během konference
 • BIS bezpečnostní složky pro možnost přímých informací bez operativních prostředků
 • aktivní vojáci AČR a příslušníci Policie ČR
 • 1 zástupce spolků, stran a hnutí se společným cílem
 • čestní nebo odborní hosté

 

Organizační pořádek →

 • Účastnit se může jednající nebo host, který pozvání přijme a bude připraven a seznámen s „Deklarací Občanského referenda A Dost!!! Republiku zpět občanům“.
 • Účastník může během tématické diskuse přednést své případné příspěvky s prostorem max. 5 minut na osobu.
 • Účastník může během konference položit připravené věcné a konkrétní otázky k tématu na základě zaslaných materiálů.
 • Vystupující účastník se vždy předem představí, kdo je a za koho vystupuje
 • Pořadatel si vyhrazuje organizační právo při cíleném narušování programu a zasedání zrušit účastníkovi účast, stejně tak v případě porušení platných zákonů ČR.
 • Možnost stravy, nápojů a toalet bude zajištěna.
 • Maximální kapacita je 20 osob

 

Program a obsah programového zasedání →

 • 10:00 → základní seznámení s programovým zasedáním

Diskuse k tématům →

 • 10:30 → řešení vztahů k Evropské Unii a ČR
 • 11:00 → řešení bezpečnosti občanů a státu (hrozba války, imigrace)
 • 11:30 → řešení Ústava, zákony, zákonodárná moc občanů, plné referendum
 • 12:00 → řešení životní úroveň, mzdy, důchody, sociální bezpečí, občanský účet
 • 12:30 → oběd
 • 13:30 → řešení nezaměstnanosti a zaměstnanosti
 • 14:00 → řešení exekuce, oddlužení státu a občanů, závislosti na banksterismu
 • 14:30 → ekonomika státu, ziskový státní rozpočet, daně
 • 15:00 → přímý podíl a vracení přebytku státního rozpočtu občanům
 • 15:30 → přestávka
 • 16:00 → řešení zdravotnictví, školství a kultury
 • 16:30 → řešení obnovy České armády
 • 17.00 → přestávka
 • 17:30 → řešení změn a narovnání vztahů Policie – Občan
 • 18.00 → večeře
 • 19:00 → řešení životního prostředí
 • 19:30 → řešení narovnání úpadku vzdělanosti, morálky a národního povědomí
 • 20:00 → morální a etický kodex národa

Konference →

 • 20:30 → konference pro otázky
 • 21:30 → přestávka
 • 22.00 → závěr z programového zasedání a stanovení dalšího postupu

 

Doplňkové organizační informace:

 • Přihlášky na zasedání zasílejte na adresu info@obcanske-referendum.cz
 • Doprava po vlastní ose nebo autobusem do Vlašimi a taxislužbou
 • Případný doporučený nocleh v sousední obci Kondrac, Sportovní ubytovna (vlastní cestou)
 • Akreditace 150,- Kč / osoba ( 50,- Kč oběd, 50,- Kč večeře, 50,- Kč administrativní náklady na tiskoviny)
 • Tiskoviny budou obsahovat stručný výklad jak dosáhnout stanovených bodů
 • Možnost registrace aktivistů do Občanského referenda „ link zde
 • Možnost registrace aktivistů do Čest, Svoboda, Respekt „ link zde
 • Přihlásit se může každý, členství v jiných hnutích, spolcích a stranách není u nás překážkou
 • Registrovat se lze i jako spolky, hnutí a strany

 

Za organizátory:

Za Koordinační tým Občanské-referendum – Jindra Tichý st.  – 728 279 284

Za spolek Čest, Svoboda, Respekt – Jirka Černohorský – 777 043 294

 

dále pokračuje společná myšlenka a cíl → Deklarace hnutí …

 DEKLARACE OBČANSKÉHO HNUTÍ OBČANSKÉ REFERENDUM

My, občané České republiky se svobodně sdružujeme do občanského hnutí s názvem “Občanské Referendum – A DOST!!! Republiku zpátky občanům.” … na základě Listiny základních práv, Ústavního zákona č. 2, Listiny práv a svobod, článku 20, odstavec 1  ( “Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích. ” ) ….

Tato iniciativa svobodně sdružuje všechny sympatizující občany na společné myšlence, bez ohledu na to kým byli, kdo jsou, kam patřili nebo kde se sdružovali či s kým sympatizovali.

Společná myšlenka a cíl

Společnou myšlenkou svobodného občanského hnutí Občanské referendum je důstojný život pro nás a naše děti. Vzhledem k tomu, že se po půl století komunismu potýkáme v mnohých ohledech s ještě horším marastem, než v jakém jsme žili tehdy, projevujeme vůli a rozhodnutí opravit tento stav, ve kterém žijeme a to ve všech ohledech.

Opravit nedůstojné podmínky k životu v naší zemi lze jedinou cestou. Porazit politické a vládnoucí mafie zájmových skupin,  změnit Ústavu, zakotvit do ní naprosto jasně naše občanská práva, opravit špatné zákony, zrušit protiobčanské a nesmyslné zákony, vyhlášky a zajistit, aby stát konečně sloužil občanům, nikoliv naopak, kdy jsme novodobými otroky systému a úzké skupiny vyvolených, kteří přisluhují ještě vyšším nadnárodním skupinám.

Dosáhnout toho můžeme pouze jedinou cestou. Jedno jediné hnutí, účastné voleb musí vyhrát příští volby naprosto rozhodující 2/3 většinou, dosáhnout ústavní většiny a splnit slibovaný cíl v  této deklaraci. Musí mít připraven celý program, základní zákony a novou Ústavu s právy občanů, tak aby občané věděli předem, co skutečně volí . Po volebním vítězství je ihned schválit a uzákonit.

Aby již dále nikdo nemohl úplatně schvalovat zákony proti občanům v zájmu lobbyistických skupin a politických mafií, je nezbytně nutné do budoucí nové Ústavy zakotvit, že v tomto státě bude mít nadále demokraticky jedinou zákonodárnou moc lid této země prostřednictvím přímé demokracie a to plným referendem.

Od toho okamžiku už nikdy více nebude moci schvalovat protiobčanské zákony úplatná zastupitelská pseudo-demokracie podplacené vlády, poslanci či zbyteční senátoři ve prospěch kdekoho, jen ne ve prospěch nás, občanů této země.

Jsme pevně přesvědčeni, že v současném systému se žádná velká ani malá politická strana nebude chtít vzdát moci, kterou čerpá z neustále pro občany nepřehledné politické situace. Je třeba jim zákonnou volební cestou odebrat zkorumpovanou moc a předat ji do rukou znění Ústavy, tak, aby jako desatero nikdo nemohl Ústavu a občanská práva překroutit, zneužít nebo ignorovat a zašlapat do země.

Všechny nedůstojné podmínky k životu, tak jak je známe a žijeme v nich, pochází ze spekulací a manipulací menšinových vládnoucích skupin se zákony, Ústavou, mocí a současnou podobou státu. Mnohé je špatně, je třeba to opravit.

Je třeba narovnat hodnoty. Poctivou práci je třeba ocenit na evropské úrovni, nikoliv 3x podhodnocenou, 3x podhodnocené důchody a životní minima je třeba narovnat, aby stačila na důstojný život. Je třeba si vážit každé poctivé práce, zejména odborných profesí, ať již občanů, řemeslníků, zdravotních sester, lékařů, učitelů, vojáků, hasičů, policistů a vůbec lidí, kteří něco umí a něco dokázali a jsou potřební pro kvalitní existenci státu. Nikoliv živit příživníky, nepřizpůsobivé a imigranty.

Je třeba zajistit podmínky pro nás a naše děti, nikoliv je nechat utíkat do zahraničí za lepšími životními podmínkami. Je třeba z dětí vychovat důstojné nástupce se znalostmi a schopnostmi, nikoliv je nechat zneužít do role nevolníka tohoto současného mafiánského státu, s rukou na mobilním telefonu, v drogách nebo se školstvím, které je nic nenaučí a do života nepřipraví.

Stát je povinen vydělávat pro občany a daně svých občanů držet v základní míře, nikoliv je neustále zvyšovat pro nenažranou saň cizích, proti-občanských zájmů. Stát tu má být pro nás. A to v současné době již dlouho není. Je třeba to zajistit. Zákonů má být co nejméně, mají být srozumitelné každému a nesmí být zneužívány, tak jak se to děje dnes.

Nemá smysl vyjmenovávat všechny možné vládnoucí a politické zločinné skupiny. Říkáme jim univerzálně moderní novodobá mafie, banksteři. Musíme si také uvědomit, pokud vyhrajeme volby 2/3 většinou, kolik takových banksterů přijde o své spekulace na náš úkor a kolik jejich přisluhovačů, nabalených na vládnoucí mafie, z toho také žije. Nebude jich málo a věřte, že se budou bránit všemi možnými i nemožnými prostředky.

Proto deklarujeme pevnou vůli vzít si svůj stát zpět, odebrat moc vládnoucím elitám, předat zákonodárnou moc občanům a opravit tento stát od Ústavy až po poslední životní podmínky k našemu životu, pro nás i pro naše děti. Nejsou to fráze a nic složitého, na to vše stačí zvítězit ve volbách 2/3 většinou hlasů a to podle jejich vlastního zmanipulovaného zákona.

Občanské referendum, hnutí 2016

 

 

 

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.