Přímý podíl a vracení přebytku státního rozpočtu občanům

“Co můžeme udělat pro celkové zlepšení situace naší země a občanů?“

8.kapitola programové konference hnutí Občanské-referendum

15:00 → přímý podíl a vracení přebytku státního rozpočtu občanům

Podstata této myšlenky je jednoduchá a principiální. Stát si zřizují občané, Ústavu si zřizují občané, do Ústavy zakotvují povinnost ziskového státního rozpočtu. Je tedy logické, že majetek občanů státem spravovaný bude rozdělen na výdaje pro občana prospěšné a přebytek bude rozdělen jako ” občanský podíl ” jako zisk, podíl nebo dividenda a to v měsíčních zálohách na státem chráněný zpět  ” občanský účet “. Úloha státu se naplní, užitek občanovi se naplní, vůle mít vlastní stát jako svůj a vůle jej bránit a již nikdy nikomu ho nezaprodat také.

Tento vztah narovnává mnohá od základních tradičních hodnot a principů až po posledního občana a dokonce má vliv na nepřizpůsobivé, protože platí zásada pobírat mohu výhody jen tehdy, když udělám něco “pro” a nikoliv “proti” zájmům občanů nebo státu. Narovnání vztahu občané = stát a stát = to jsme my musí platit bezezbytku, jinak občan nemá důvod si takový stát vydržovat.

Co tomu budou říkat banksteři, intelektuálové, různé mafie je mi opravdu srdečně jedno. Mne zajímá jaký význam to bude mít pro občany, čímž je řečeno rovná práva všem v těch věcech, kterým můžeme říkat společné.

Kalnou vodu je třeba opravdu důsledně vyčistit, jinak v ní každá nová ryba uhyne. Babička říkávala, že dvůr se má uklízet z gruntu.

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.