Program

.

Občanské hnutí

OBČANSKÉ REFERENDUM – A DOST ! REPUBLIKU ZPÁTKY OBČANŮM

PROGRAM

V případu výhry 2/3 většinou přijmout neprodleně změny deformované Ústavy a zákonů jako základní příčiny všech problémů v této republice a zajistit těmito kroky:

 • Ústavní suverenitu České republiky
 • Vymahatelnost Ústavy a za její porušení trestní i hmotnou odpovědnost každého bez rozdílu postavení
 • Zrušení imunity
 • Ústavní zákaz dovozu ilegálních imigrantů do České republiky a jejich vyhoštění
 • Revizi trvalých pobytů imigrantů v České republice
 • Stanovení odpovědného a odvolatelného prezidentského systému a jeho pravomocí
 • Stanovení jmenování a odvolání prezidenta občanským referendem
 • Stanovení jmenovaní a odvolání vlády prezidentem
 • Zrušení zákonodárné moci parlamentní demokracie politických stran za státní peníze
 • Vytvoření jediné zákonodárné moci občanskými referendy jako vůli občanů
 • Vytvořit 3. stupňový zemský systém státní správy:  vláda → okresní hejtmané → města a obce
 • Rekonstrukci České národní banky a narovnání kurzu 1 EU : 8,-Kč
 • Zajištění nástrojů pro udržení stabilní měny
 • Narovnání příjmů a hodnot na trojnásobek stávající hodnoty
 • Zajistit Ústavou povinnost pouze ziskový státní rozpočet
 • Vytvořit sociální minimum pro každého řádného občana ČR od narození včetně důchodců ve výši 25.000,- Kč a zajistit krytí tohoto výdaje ze zisku státního rozpočtu.
 • Vytvořit prostředí pro platy a příjmy řádně pracujících občanů, řemesel, služeb, hasičů, policistů, zdravotního personálu, učitelů a dalších profesí  nejméně ve výši 60.000,- Kč/měs.
 • Vytvořit zákonem chráněný občanský účet, nedotknutelný pro třetí strany a exekutory ve výši občanského minima
 • 50% přebytku státního rozpočtu vracet zpět občanům na jejich občanský účet
 • Souborem uvedených opatření zvednout 3x životní úroveň plošně všech občanů
 • Souborem uvedených opatření zvednout 3x tržní prostředí pro podnikání, obchod a služby
 • Zrušit právní normy vytvářející nedotknutelnost soudních mafií, nejvyšší soudní orgán je prezident
 • Zajistit obranyschopnost země a zajistit dostatečnou profesionální armádu ČR
 • Zajistit důstojnou službu státu občanům, státní správy a policie
 • Zajistit garantované výkupní objemy a ceny pro domácí zemědělce včetně přednostního práva před dovozem
 • Zajistit obnovu soběstačného výzkumu, průmyslu a hospodářství České republiky
 • Zrušit ekonomicko-účetní systém odpočtu výdajů a krácení daní zejména koncerny a nadnárodními subjekty
 • Zrušit všechny DPH, daně, spotřební daně, nepřímé daně, poplatky a vynucené platby státem na občanech a firmách
 • Zavést 1. daň z příjmu a danit  pouze příjmy sníženou sazbou daně na max. 10%
 • Zavést 2. daň občanskou a s max.  výší 25.000,- Kč / ročně v poměrných měsíčních zálohách
 • Uložit státu vést ziskové hospodaření zejména v oblastech považovaných za společný národní majetek
 • Vypracovat nový návrh a konstrukci státního rozpočtu, aby byl v každém případě ziskový, záporný rozpočet nebude Ústavou připuštěn.

Nehledejme cesty, jak toto nejde. Hledejme cesty jak toto zajistit. Máme 21. století a neohlížejme se po systémech, které nefungují, nikdy nefungovaly a fungovat nebudou. Dokud si nevytvoříme zcela nové a důstojné podmínky k životu, stále budeme dělat a otročit banskterům a jejich politickým mafiím. Tento stát generuje tolik prostředků, že by na vyjmenované stačil nejméně 5x.
Ekonomické rozvaha návrhu státního rozpočtu schopna to zajistit a hlavně nových způsobů bude předkládána průběžně do dubna tohoto roku.