Řešení exekucí, oddlužení občanů, státu a závislosti na banksterismu

“Co můžeme udělat pro celkové zlepšení situace naší země a občanů?“

6.kapitola programové konference hnutí Občanské-referendum

14:00 → řešení exekucí, oddlužení občanů a firem, státu a závislosti na banksterismu

Řešení exekucí a oddlužení občanů a firem

Exekuce ve stavu, jak jsou nastaveny legislativně i výkonem jsou naprosto nepřijatelné. Jednak výkon soudního orgánu a právních vztahů má řešit zase statní orgán, tedy soudní exekutor, nikoliv soukromý. Jenom soudní exekutor může poskytovat určitou záruku sledovaného chráněného zájmu,  tedy práva a zákona. Soukromý exekutor potom svou podstatou nemůže suplovat státní moc a správu a jeho primární cíl je ekonomika a hmotný výsledek bez ohledu na morálku, právo nebo likvidační následky. Ano, je třeba hájit právo, správný zákon a obě strany jak věřitele, tak dlužníka. Navrhujeme:

 • oprava destrukčního a likvidačního stavu spáchaného pod současnou legislativní úpravou zrušením zákona o exekucích, změnou občanského soudního řádu a zákonem o oddlužení všech lichvářských, amorálních a likvidačních penalizací, úroků a úroků z úroků včetně nákladů na exekuce.
 • tímto opatřením vrátit stav do výše základního dluhu s úrokovou sazbou max. 2% ročně a zákazem jakéhokoliv dalšího navyšování
 • občanský důchod a náprava sociálních podmínek v ČR potom poskytují dostatečný prostot splatit dlužníkům základní dluh.
 • revizi dluhů, jejich oprávněnosti a zrušení zejména vzniklých v případech spekulativních smluv a záměrů, zneužití důvěry občana, podvodným jednáním nebo zneužítím právní síly, pohrůžkou právní síly, nátlaku a vyhrožováním nebo zneužitím výkladu zákona, případně zneužitím zákonů, které budou pro nespravedlnost a amorálnost zrušeny.
 • Práva oprávněných věřitelů též nelze poškodit, ale je nutná zachovat důstojné životní minimum a zabránit existenční likvidaci občanů i firem. Tím je míněna ochrana zachování zdrojů obživy, základních potřeb a nákladů na ně, výchovu dětí nebo chod firem.

Oddlužení státu

Po opravě celkové struktury státu je nezbytně nutné stát oddlužit a dosáhnout stavu, kdy nebude stát přijímat ani půjčky nadnárodních bank, ani dotace spolků nebo od cizí moci. Závislost je nutné vyřešit, zbavit se jí a již nikdy ji nepřipustit.

Způsob oddlužení státu:

Nové České státní bance se ukládá povinnost vytvořit fond oddlužení a soustředění hodnoty dluhů a všech závazků. Zdrojem tohoto fondu jsou:

 • –         bankovní výnosy České státní banky
 • –         20% z rezervního fondu ČSB
 • –         20% měsíčně ze zisku státního rozpočtu přináležejícího do rezervního fondu ČSB
 • –         20% měsíčně ze zisku státního rozpočtu přináležejícího občanům na občanský účet
 • –         dočasnou zvýšenou sazbou daně z příjmu o 2% (z 5na 7%) do doby uhrazení státního dluhu
 • –         dočasnou zvýšenou sazbou daně z vývozu české měny o 2% do doby uhrazení státního dluhu

 

 

 

 

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

2 komentáře: „Řešení exekucí, oddlužení občanů, státu a závislosti na banksterismu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.