Řešení nezaměstnanosti a zaměstnanosti

“Co můžeme udělat pro celkové zlepšení situace naší země a občanů?“

5.kapitola programové konference hnutí Občanské-referendum

13:30 → řešení nezaměstnanosti a zaměstnanosti

Řešení nezaměstnanosti

K tomuto bodu není třeba nic řešit, předchozí kapitola nastínila, jak nezaměstnanost odstranit úplně včetně zrušení pracovních úřadů nadále jako zbytečných. Občanský důchod odstraňuje tento problém celkově.

Řešení ne-do-zaměstnanosti

Se zavedením občanského důchodu  se počítá s obráceným problémem a tím je ne-do-zaměstnanost. Tedy zcela nový společenský problém. Tento je potřeba řešit velmi pečlivě a důsledně.

– v první fázi se počítá, že nejméně 30% lidé nebude pracovat. Ti ale rovněž nikdy nepracovali, pracovat nebudou nebo jako pracovali v zaměstnání, nicméně produktivní výkon byl nulový nebo nedostatečný.

– Celkové škody vůči státu na celkové produktivitě a škody zaměstnavateli na škodách, které tato skupina lidí páchá jsou výrazně vyšší než občanský důchod. Náklady na škody, obrovská ministerstva, úředníky, administrativu a sociální dávky jsou vyšší, než plošný náklad bez administrativy na občanský důchod.

 – Navíc tato skupina není ani  složkou společnosti a ekonomiky protože neplatí daně, berou sociální a pracovní podpory a to co z občanské společnosti urvou utratí za neproduktivní nabídku trhu, herny, alkohol a další. Posléze jdou ale hned pro další podporu.

 – 20% jinak pracujících lidí bude na nějaké období stagnovat, ale budou díky občanskému platiči daně bez prodlení a budou v posílené sociální úrovni alespoň spotřebiteli, kteří v trojnásobné výši než dnes budou spotřebiteli, kteří 3x posílí tržní prostředí a prosperitu lidí pracovitých svou tržní schopností. Lidově, pekař, řezník, cestovka, stavaři, potravinová u průmyslová obchodní síť budu mít komu a za co prodávat.

 • 50% občanů však velmi záhy vyhodnotí, že se mu bude vyplácet bez uštvání a honění na všech úrovních povolání vyplácet chodit do práce, ale již za odpovídající mzdy nebo výdělek, bez ohledu na zaměstnance nebo podnikatele.

Uvedeme zjednodušený příklad na rodině s jedním dítětem: (v částkách není odečtena daň)

 – … 2 nepracující manželé + 1 dítě = 3 x 25.000 = 75.000 občanský důchod

 •  stav, kdy rodina nepracuje, ale má možnost a měla by být uložena povinnost řádné výchovy dětí
 • stav, kdy rodina nepracuje, ale má možnost a měla by být uložena povinnost o své rodiče a nemohoucí příbuzné
 • stav, kdy stát nemusí vynakládat prostředky na péči a podpory péče o důchodce.
 • stav, kdy pokud se rodina nebude starat v povinovaných oblastech, má za následek ztráty občanského důchodu
 • stav, který podporuje návrat k tradiční rodině a základu státu
 • stav, kdy i přes zdánlivě velký obnos nebude stačit takové rodině užívat nijak komfortního života

 – … 1 pracující manžel 25.000+50.000, 1 nepracující 25.000 + dítě 25.000 = 1 x 75.000 + 2 x 25.000 = 125.000

 • stav, kdy rodina funguje, má zajištěný stabilní příjem důstojného života a díky pracovnímu výkonu dosáhne možnosti výrazně vyšší než nepracující skupina
 • stav, kdy rodina má prostor pro péči o děti, rodiče i nemohoucí příbuzné
 • stav možnosti investovat do své tvůrčí práce s jistotami
 • stav, kdy rodina dosáhne na kvalitativně vyšší životní úroveň, kvalitní auto, dům, bez obav na hypotéky a bez rizika neschopnosti splácet. Tedy stabilizovaný stav na založení rodiny, plánování budoucnosti a vysokou míru komfortních výhod, na které dosáhnou.

 

– … 2 pracující manželé 2×25.000 + 2×50.000 +1×25.000dítě = 175.000

 • stav, kdy rodina funguje, má zajištěný stabilní příjem důstojného komfortního života a díky pracovnímu výkonu dosáhne možnosti výrazně vyšší
 • stav, kdy rodina má prostor pro péči o děti, rodiče i nemohoucí příbuzné nestarat se přímo sama, ale využít služeb v oblasti sociální komerčně pečovatelkou, vychovatelkou nebo servisem
 • stav možnosti investovat do své tvůrčí práce s jistotami
 • stav, kdy rodina dosáhne na kvalitativně vysoké životní úrovně, kvalitní auto, dům, bez obav na hypotéky a bez rizika neschopnosti splácet. Tedy stabilizovaný stav na založení rodiny, plánování budoucnosti a vysokou míru komfortních výhod, na které dosáhnou.

Ve všech třech skupinách odpadá státu jakákoliv péče. Úřady, úředníky lze minimalizovat a uvolnit je pro trh práce mimo státní správu.

A opět, vyjmenovat všechny předpokládané důsledky a efekty by bylo na jedno celodenní konferenční téma. Berte toto jako pouhý zjednodušený příklad.

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

2 komentáře: „Řešení nezaměstnanosti a zaměstnanosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.