Řešení zdravotnictví, školství a kultury

“Co můžeme udělat pro celkové zlepšení situace naší země a občanů?“

9.kapitola programové konference hnutí Občanské-referendum

16:00 → řešení zdravotnictví, školství a kultury

Řešení zdravotnictví

Zdravotnictví je rovněž jeden z nejhlavnějších důvodů pro to, proč si občané stát zřizují. Je tedy nezbytné, aby fungoval co nejlépe, co nejmoderněji a co nejúčinněji. Neustálé předkládání jakési ekonomické efektivity je odvádění pozornosti od problému, že nám naše zdravotnictví přestává fungovat, tak jak by mohlo a troufám si říci, že funguje doposud pouze proto, že osobní a lidské nasazení je drží nad vodou. |Nebýt toho, jsme poněkud zaostalí a mimo mísu 21. století ne v něm, ale ve století na začátku 20. století.

Stanoviska jsou v heslech jsou:

 • zdravotnictví plně vybavené na každém okrese nejmodernějšími technickými prostředky
 • zdravotnictví plně vybavené doceněným odborným personálem na všech úrovních
 • kvalita a odbornost zdravotního personálu je státní, občanský i národní kapitál, kterého si musíme vážit a zajistit je tak, aby neměli důvod odcházet do ciziny
 • zázemí pro zdravotnictví musí být takové, aby kapacitně stíhalo a bylo připravené i na mimořádné a vývojové výkyvy z jakéhokoliv důvodu (válka, pohroma, epidemie atd.)
 • výzkum a vývoj zdravotnictví je potřeba podpořit v plné míře
 • otázka k diskusi jak se stavět k rovnici státní a podnikatelské zdravotnictví
 • v každém případě zdravotnictví je nutností mít v českých rukou, zahraniční podíl navrhuji jen se 49%
  účastí.

Školství

Výuka a péče o mládež je primární a zaslouží si samostatnou ideovou konferenci za účasti odborníků.

 • základní předpoklad jsou tradiční civilizační a morální hodnoty
 • základní předpoklad okamžitě zastavit zcestné principy amerického typu výchovy, genderu a principu volní výchovy neřízených střel

Kultura

Za státem řízenou a podporovanou kulturu považujeme historické ústavy, muzea, historické a technické památky a obecně umění (alternativy nejsou míněny).

Zájmová kultura, zábava a aktivity náleží výhradně do osobní roviny aktivisty, občanů nebo do regionální správy okresního hejtmana a jeho rozhodovací pravomoci, co podpoří nebo nepodpoří. Stát se do občanské kultury, zábavy a aktivit nemá co míchat, pokud nepodporuje a nepropaguje rozdílné hodnoty než podstata státu nebo oblast postižitelnou trestním zákonem.

Autorská práva

Vyjadřujeme plnu podporu principu, že autorské právo je majetkem. Je však jakýmkoliv způsobem nepřípustné jej povyšovat nad majetek jiný. Je právem i povinností autora se o svůj majetek starat, hospodařit s ním a v žádném případě nebude stát privilegovat žádné zástupné organizace a mafie na spekulacích s ním pod záštitou zákona jinak, než jakýkoliv majetek jiný. Zaujímáme jasné stanovisko, že paušalizované vymahačské organizace a neziskovky nebudou moci nadále vydírat kohokoliv plošně, paušalizovaně a podle vlastní zvůle jenom proto, že si autoři i provozovatelé chtějí paušálně ulehčit život.

Autorská práva budou na příště nedělitelné, díla nesoucí sdružená práva v uceleném díle budou spravována pouze jedenkrát a to jako celek. Ostatní je na smluvních vztazích autora nebo správce a nikoliv na nesmluvních vztazích správců a občanů.

Autor je vlastníkem a má plné právo udělit práva tak jak uzná za vhodné se svým majetkem nakládat, samozřejmě v mezích zákona.

 

 

 

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.