Informace portálu

Na portálu se pracuje tak jak se vyvíjí. Portál vzniká na principu svobodné aktivity občanů žijící v této zemi, nemá nic společného se stylem standardních i reklamně poplatných médií. Nepatří žádné ze skupin mediální oligarchie či politicky poplatných publicistických protagonistů a nebude působit pro blaho žádných zájmových supin kromě občanské.

Stránky jsou neustále doplňovány o přibývající materiály, tak jak se na nich pracuje, jak se vyvíjejí změny při plnění obsahu. O zásadních změnách budeme vždy dávat aktuální informaci. Zájemci o spolupráci, vítán je každý, kdo chce přidat podle svých možností ruku k pomoci, informace nejdete v rubrice Koordinační centrum. Za koordinační centrum děkujeme.

Děkujeme za pochopení, tým Občanské referendum.

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.