Zákon č. 01 – O soudech

Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Součást Volebního programu pro Volby 2017

Návrh Zákona č. 1 – O soudech a spravedlnosti

§ 1 – Nejvyšší priority

a) Nejvyšší prioritou podstaty soudu a odvolacích orgánů je vždy a především ochrana spravedlnosti v každém případě. Právo a prosazování zákonů je postaveno až za tento princip a neuplatní se, nebo se částečně neuplatní, pokud by morální princip spravedlnosti, lidskosti a porozumění byl ohrožen nebo porušen. Soudci i odvolací orgány mají pravomoc takovou věc posoudit a rozhodnout o neuplatnění zákona nebo jeho zmírnění.

b) Presumpce neviny se uplatňuje na všech stupních právních norem a posuzování bez rozdílu.

c) Na ochranu spravedlnosti a práv občanů Ústava zřizuje 6. stupňů soudních a odvolacích orgánů státní moci, kterým se svěřuje pravomoc soudní pravomoc.

d) Každý občan má právo na bezplatnou obhajobu na účet státu prostřednictvím obhájce na státní účet nebo zvolené osoby na svůj účet.

e) Ministr spravedlnosti zřizuje, řídí a spravuje okresní soudy podle zemského uspořádání. Náklady na okresní soudy nese ministerstvo spravedlnosti ze státního rozpočtu. Soudce jmenuje prezident republiky na návrh svůj nebo ministra spravedlnosti. Soudce odvolává prezident z ústavních důvodů, na základě svého rozhodnutí, na návrh ministra spravedlnosti nebo na základě výsledků okresního referenda o odvolání soudce.

§ 2 – Soud 1.stupně okresní

a) Okresní soud soudí všechny žaloby podané ve svém okrese. Pokud předmět soudního řízení přesahuje rámec okresu, postupuje soudce soudní řízení zemskému soudu.

b) Okresní soud rozhoduje soudní řízení prostřednictvím jednoho soudce.

c) Okresní soud rozhoduje rychlé soudní řízení o přestupku nebo trestném činu prostřednictvím soudce každý pracovní den v případech, kdy pachatel byl zadržen při spáchání trestného činu nebo přestupku a povaha případu to dovolí. V případech kdy nelze rozhodnout, přijme soudce opatření a odročí soudní řízení na jiný termín.

d) Okresní soud rozhoduje rychlé soudní řízení občanské prostřednictvím soudce každý pracovní den v případech, kdy povaha případu nesnese odkladu a je nutné vydat předběžné opatření.

 

§ 3 – Soud 2.stupně zemský

a) Zemský soud soudí všechny žaloby přesahující rámec jednoho okresu.

b) Zemský soud rozhoduje soudní řízení prostřednictvím jednoho soudce.

c) Zemský soud rozhoduje rychlé soudní řízení o přestupku nebo trestném činu prostřednictvím soudce každý pracovní den v případech, kdy pachatel byl zadržen při spáchání trestného činu nebo přestupku a povaha případu to dovolí. V případech kdy nelze rozhodnout, přijme soudce opatření a odročí soudní řízení na jiný termín.

d) Zemský soud rozhoduje rychlé soudní řízení prostřednictvím soudce každý pracovní den v případech, kdy povaha případu nesnese odkladu a je nutné vydat předběžné opatření.

§ 4 – Soud 4.stupně odvolací

a) Odvolací soud soudí a rozhoduje všechny žaloby, u nichž bylo podáno odvolání kteroukoliv ze zúčastněných stran na úrovni soudů okresních a zemských.

b) Odvolací soud soudí a rozhoduje všechny žaloby, které byly vráceny k novému projednání prezidentem republiky.

b) Odvolací soud rozhoduje soudní řízení prostřednictvím tří soudců. Na návrh kterékoliv strany nebo na základě vlastního rozhodnutí může být soudní senát rozšířen na 7 soudců.

c) Odvolací soud rozhoduje celé řízení sám, a to na základě proběhlého důkazního řízení, na základě doplnění  nebo projedná celé řízení znovu, pokud o to některá strana požádá.

d) Odvolací soud rozhoduje prostou většinou hlasů.

e) Proti rozhodnutí Odvolacího soudu se lze odvolat k ombudsmanovi, který rozhodne, jestli věc postoupí prezidentu republiky, protože shledal porušení zákona, nejasnosti nebo porušení principů objektivní spravedlnosti.

d) Pokud ombudsman potvrdí rozsudek odvolacího soudu, může se kterákoliv ze stran dovolat u prezidenta republiky, jako nejvyššího soudního orgánu. Rozhodnutí prezidenta jsou pro všechny včetně soudů závazná.

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.