Zákon č. 15 – O národní gardě

 

Občanské Referendum – A Dost!!! Republiku zpátky občanům

Součást Volebního programu pro Volby 2017

Návrh Zákona č. 15 – O národní gardě

“Co dokážeme udělat pro celkové zlepšení situace naší země a občanů“

 

13.30 Ideové principy pro řešení – právní statut „Národní garda“

 Národní garda

Pojem „Národní garda je třeba od začátku chápat především jako právní pojem, definici právní ochrany:

§1 Definice

1)      Člen Národní gardy je každý, kdo ve veřejném zájmu vykoná nějakou činnost jednorázově, dlouhodobě nebo trvale, s cílem ochránit život, zdraví nebo majatek občanů či lidí, při níž může dojít přímo, nepřímo nebo v důsledku k ohrožení života nebo zdraví.

2)      Členem Národní gardy je voják armády ČR, policista, člen požárních sborů, záchranných sborů a organizací a lekářský personál, který vykoná činnost podle §1 odst.1

3)      Členem Národní gardy je příslušník bezpečnostních sborů, ostrahy nebo pořadatel, který vykoná činnost podle §1 odst.1

4)      Členem Národní gardy se stává i jakákoliv fyzická osoba, který vykoná činnost podle §1 odst.1

5)      Působnost statutární ochrany člena Národní gardy je kdekoliv je vykonána činnost podle §1 odst.1 na území ČR i mimo ČR.

§ 2 – Ochrana státu

1)      Člen Národní gardy požívá zvýšené ochrany státu podle povahy a charakteru vykonané činnosti jako veřejný činitel.

2)      Stát má povinnost členovi Národní gardy podle povahy a charakteru vykonané činnosti poskytnout čestné společenské uznání, vyznamenání a odměnu.

3)      Při zdravotní újmě má Stát povinnost členovi Národní gardy poskytnout odpovídající a důstojné jednorázové odškodnění podle povahy a charakteru vykonané činnosti dle §1 odst.1

4)      Při zdravotní újmě s pracovní neschopností bez ohledu na její délku má Stát povinnost členovi Národní gardy poskytovat plný plat po dobu pracovní neschopnosti.

5)      Při zdravotní újmě s trvalými následky má Stát povinnost členovi Národní gardy poskytnut plný plat jako definitivu doživotně.

6)      Při úmrtí člena Národní gardy má Stát povinnost dětem a osobám nemohoucím závislým na péči člena Národní gardy poskytnout plný plat manžela do dovršení věku 18 let dětí a doživotně osobě nemohoucí závislé na péči člena Národní gardy, dělený rovným dílem.

7)      V případu, že bude člen Národní gardy pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, všechny nároky zanikají.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.