Založení Národní gardy

  

25.03.2017 bylo na 2. konferenci občanského hnutí Občanské-referendum.cz Republiku zpátky občanům založeno volné zájmové sdružení Národní garda.

– Cílem zájmového sdružení  je veřejně prospěšná činnost v oblasti pomoci občanům a v plnění povinností oficiálním jednotkám Policie ČR, Armády ČR a Aktivním zálohám Armády ČR při ohrožení občanů v jakékoliv mimořádné situaci nebo ohrožení občanů.

– Cílem zájmového sdružení je výcvik a připravenost podle potřeby a situace zejména v oblasti, fyzické a pracovní v případě potřeby, organizační, první zdravotní pomoci, požární, technické, záchranářské a bezpečností.

– Výcvik jednotlivých bodů připravenosti zajišťuje koordinační centrum hnutí Občanské referendum v plánovaných termínech.

Jindra Tichý st. (administrátor)

redakce hnutí Občanské referendum A DOST !!! Republiku zpátky občanům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.