HLAVA 3
Článek 1 - Zemské uspořádání
1) Státní útvar nese název Česká republika a zahrnuje tradiční území Čech, Moravy a Slezska jako nástupce bývalého suverénního samosprávného území v duchu historických tradic království českého a Republiky Československé. Respektuje hranice platné a zděděné po posledním předchozím státoprávním celku.
Komentář: ( Územní i obecná kontinuita státu a práva po předcházejících státních celcích je nutná z mnoha důvodů zachovat)
2) Forma státního útvaru jako samostatného suvereního státu je republika, založena na principech svrchované moci občanů a této Ústavy jako zákona nejvyššího. Schválení této Ústavy, změny nebo doplnění této Ústavy jsou možné pouze referendem občanů a to nadpoloviční většinou účastných hlasů.
Komentář: (definuje nadřízenost občanů nad státem. Stát je služba vytvořená občany pro občany.)
3) Veřejným nebo utajeným politickým uskupením, stranám, hnutím, náboženským a zájmovým skupinám, spolkům nebo sektám je zakázáno touto Ústavou kandidovat na jakoukoliv státní funkci pro jejich zájmovou podstatu politické a společenské nebezpečnosti..
Komentář: (Jakákoliv zájmová skupina včetně politické nebo náboženské zužuje svými zájmy prostor na úkor občanů jako celku, je tedy pro rovnoprávný celek všech občanů škodlivá, zneužitelná a porušuje rovnoprávnost, je nutné jasně definovat, že vládu v této zemi žádná zájmová skupina mít nebude a čerpat z majetku všech občanů na svou existenci rovněž nebude. Jejich vznik a existence je zachována jako svobodné sdružení, ale bez práva ovládat druhé a za své vlastní peníze.)
4) Pro zemské uspořádání jsou stanoveny okresy, které vede v tomto území zvolený hejtman volbami ve volebním referendu z občanských kandidátů s nejvyšším počtem hlasů jmenovaný prezidentem a odvolatelný prezidentem nebo občanským referendem. Okresní hejtman je souběžně poslancem parlamentu.
Komentář: ( Návrh počítá s přímým dvoustupňovým uspořádáním a přenesením pravomocí na okresní hejtmany, kdy každý okresní hejtman je souběžně čestným poslancem parlamentu, ale bez zákonodárné moci, která již dále náleží jen občanům v referendu.)
5) Složení Parlamentu se předpokládá ve tříkomorovém systému, českém, moravském a slezském, které jsou zastoupeny okresnímu hejtmany z daných území v poměrném počtu okresů za každé území.
Komentář: ( Pro jednání by měly být definovány kategorie, kdy jednotlivé komory mají rovnost hlasů a kdy poměrný počet hlasů.)