HLAVA 5
Článek 1 - Prezident a výkonná moc
1) Prezident na základě plného mandátu svěřeného mu občany v referendu řídí, jmenonuje, odvolává a kontroluje výkonnou moc ve státě.
Komentář: (Osoba zvolená občanským referendem, prezident, aby řídila celý stát, k tomu musí mít také potřebné pravomoce, jinak nemůžeme chtít, aby byla přímo odpovědná za výkon funkce. Tvrzení, obavy, že by měla jedna osoba příliš velkou moc je nesmyslné, protože politické strany a 200 zástupců mají stejnou moc, navíc bez odpovědnosti a příležitosti ke zneužití moci je zjevně viditelné za posledních 28+50 let více než dost. U 1 osoby na vrcholu řízení a vedení státu je naopak odpovědnost zcela viditelná. Referendum potom naopak dostatečně zabezpečuje odvolání takové 1 osoby, než dohledávat ji u 200 neodpovědných imunitou chráněných spekulantů.)
2) Prezident jmenuje a odvolává:
a) guvernéra České státní banky
b) jmenuje a odvolává ředitele prezidentského úřadu a kanceláře
c) jmenuje a odvolává předsedu vlády a ministry
d) jmenuje a odvolává zvolené okresní hejtmany
e) jmenuje a odvolává náčelníka generálního štábu AČR
f) jmenuje a odvolává policejního prezidenta
g) jmenuje a odvolává soudce soudního dvora ČR
h) vyhlašuje mobilizaci
ch) vyhlašuje válečný, vyjímečný a mimořádný stav ohrožení
i) vydává dekrety s účinností zákona
j) uzavírá a podepisuje mezinárodní smlouvy nepodléhající referendu
k) uzavírá a podepisuje mezinárodní smlouvy schválené v referendu
l) vyhlašuje amnestii
m) rozhoduje právní kauzy, které vyčerpaly všechny možnosti soudních řízení
n) rozhoduje o věcech,které nejsou obsaženy v právním řádu ČR.
o) rozhoduje a řídí mezinárodní politiku ČR
Komentář: (......)
Článek 2 - Předseda Vlády, Vláda a výkonná moc
1) Předseda Vlády na základě jmenovaní prezidentem navrhuje a řídí ministry vlády, vládní a státní úřady, řídí okresní hejtmany a jejich výkonnou moc ve státě.
Komentář: (......)
2) Vláda složená z ministrů, jmenovaná prezidentem řídí, jmenuje, odvolává, kontroluje, zřizuje a ruší vládní a státní úřady, řídí a kontroluje okresní hejtmany a jejich výkonnou moc ve státě.
xx
3) Vláda složená z ministrů, jmenovaná prezidentem vydává, upravuje a ruší závazné směrnice, metodické pokyny a vyhlášky, které nesmí být v rozporu s Ústavou a zákony.
xx
4) Vláda složená z ministrů, jmenovaná prezidentem připravuje, navrhuje stanoviska, zákony a legislativní změny, které předkládá prezidentovi ke schválení. Pokud je prezident schválí, zpracuje Vláda návrh referenda a předloží je do legislativního procesu referenda, občanům ke schválení.
xx