HLAVA 9
Článek 1 - Armáda
1) Pro ochranu země Ústava ukládá vytvoření profesionálních jednotek k obraně země a mimořádným nasazením v případě jakéhokoliv ohrožení.
Komentář: (Profesionální vojenský sbor je základem moderní armády)
2) Pro ochranu země a státu je stanovena povinná vojenská služba v rozmezí 18 až 50 let..
  • a) základní vojenská služba je stanovena v délce 6 měsíců a rozmezí 18-22 let
  • b) speciální výcvik v délce 6 měsíců a rozmezí 18-26 let
  • c) záložní vojenská služba v délce 4 týdnů ročně a rozmezí 18-50 let
  • d) mimořádná vojenská služba podle potřeby ochrany státu
  • e) mobilizace v rozsahu podle povahy ohrožení státu
Komentář: (Pro podporu profesionální armády je nezbytná existence vycvičených aktivních záloh a pro případ nutné mobilizace je nezbytná existence vycvičenosti vojáků povolaných do služby.) Pseudo-humanismus ještě nikdy žádnou zemi, ani rodiny, ani vlast neubránil, leda že by exhibicionisté z řad homosexuálů zatančili místo na Václaváku na hranicích a nepřítele by ranila mrtvice. Ať si exhibicionisté tančí kde chtějí, jejich věc, nejlépe doma, stát ale potřebuje nástroj ochrany své země a svých občanů) .
3) Povinná vojenská služba nemusí být uplatněna pro všechny dotčené ročníky.
Komentář: (Není nutné za každou cenu pěstovat přehnaný militarismus, budou-li klidná mírová období na světě, není nutné brannou povinnost držet na horní nutné hranici, ale v optimální míře)
4) Vojenská služba je službou vlasti a občanům Jako taková požívá společenského uznání, postavení a respektu.
Komentář: (.......)