HLAVA 12
Článek 1 - Státní správa
1) Státní správu zřizuje Vláda ČR přímo nebo cestou okresních hejtmanů k zabezpečení povinností státu vůči občanům a osobám nacházejícím se na území republiky v takové míře, aby byla plně funkční v dobách míru i ve stavu jakéhokoliv ohrožení.
Komentář: (standardní nástroj)
2) Státní správa je službou státu občanům a zneužití státní správy nebo státní moci je porušením Ústavy. Porušení Ústavy je trestným činem, který může spáchat fyzická osoba stejně jako organizace prostřednictvím svých odpovědných zástupců nebo pracovníků.
Komentář: (státní správa je nástrojem sloužícím občanům, zneužití není dovoleno