Platnost
1. Pro platnost nové Ústavy se předpokládá naplnění těchto pravidel a zásad:
a) Komplexní příprava nové Ústavy pro předložením občanům.
b) Dosažení zákonodárné většiny předepsané současnou Ústavou
c) Schválení ústavního prováděcího zákona (dále jen prováděcí zákon)
d) Schválení ústavního zákona pro Referendum o nové Ústavě a zavedení plné přímé demokracie